Yoga

Ordet yoga är sanskrit och kommer från roten ”yuj” som betyder förening, att sammanföra. Yoga handlar om att uppleva en förening av kropp och själ.

Intresset för yoga har ökat explosionsartat under de senaste åren, det är inne att träna yoga. Men yoga i sig är inget nytt. Det är en mångtusenårig avslappningsmetod. Kunskapen om yoga kan spåras så långt tillbaka i tiden som 3000 år f. Kr. Yogan har troligtvis funnits i flera kulturer bland annat i mayaindianernas och den fornegyptiska kulturen. Den yoga vi tillämpar i västerlandet idag kommer från Indien.

Filosofen Patanjali levde 300 år f. Kr. och han var den första som systematiskt skrev ner hur man utövar yoga. Han skrev Yoga-sutras och det är en av västvärldens mest kända yogahandledningar. Patanjali brukar kallas för yogans stamfader. Efter Patanjali har det funnits en rad stora yogalärare som har utvecklat sitt eget system av yogautövande, utifrån sina tolkningar av yogasutras. Men det är viktigt att komma ihåg att trots att det finns många former av yoga, så har de i grunden alla samma målsättning, nämligen att komma i balans och harmoni med sig själv och sin omgivning.

Iyengar Yoga

På Iyengar Yogaskolan undervisar vi Hatha yoga enligt BKS Iyengars metod och utformning. BKS Iyengar föddes 1918 i Indien och dedicerade sitt liv åt att sprida kunskapen om yoga runt om i hela världen. Han började lära ut yoga sedan 1936, då han var 18 år. Hans målsättning har varit att visa att alla kan träna yoga oavsett ålder, kön eller nationalitet. Iyengar yoga är en av de mest utbredda formerna av yoga i världen – den finns i 47 länder.

Iyengar yoga skiljer sig mycket konkret från andra yogaformer genom att utövaren använder olika hjälpmedel som klossar, bälten och stolar – allt för att uppnå de bästa yogaställningarna. Detta underlättar framför allt för de som är mycket stela när de börjar träna yoga. Man orkar hålla positionerna längre med hjälp av dessa hjälpmedel. Genom att stanna upp en stund i de olika övningarna ökas kroppskännedomen, muskler hinner tänjas ut och koncentrationen förbättras. I Iyengar yoga sker träningen precist och detaljerat och man lär sig vara uppmärksam på kroppens hållning och att arbeta med olika muskler under olika övningar. Den meditativa delen av Iyengar yoga ligger i själva den koncentration som träningen utförs med.

Hatha yoga


Den mest kända yogaformen i Sverige är Hatha yoga. Hatha yoga kallas i Sverige även för ”vanlig yoga” eftersom det är den vanligaste formen. Hatha yoga är också ett samlingsnamn för alla former av fysisk yoga d.v.s. där tyngdpunkten ligger på de fysiska yogaställningarna som kallas för asanas. I Hatha yoga ingår även andningsteknik, avslappningsövningar och i vissa fall meditation.


BKS Lyengar (1918 - 2014)